Muzeum czynne codzienie od 9:00 do 18:00 Ceny biletów: normalny-20zł. ulgowy-15zł.

Minerały występujące w Kletnie

Objaśnienia:
* / ***** - częstotliwość występowania, bardzo rzadki / powszechny
bez gwiazdki – ilości śladowe
druk wytłuszczony – minerały możliwe do znalezienia na hałdach
M – oznaczony mikroskopowo
W – strefa wietrzenia złoża

Minerały złoża w Kletnie

Nr

Nazwa

Wzór chemiczny

Występowanie

1.

Anglezyt

PbSO4

*W

2.

Aramayoit

Ag3Sb2(Bi,Sb)S6

M

3.

Arsenopiryt

FeAsS

M

4.

Autunit

Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O

*W

5.

Azuryt

Cu3(CO3)2(OH)2

*W

6.

Baryt

BaSO4

**

7.

Berzelianit

Cu2Se

M

8.

Bohdanowiczyt

AgBiSe2

*M

9.

Bornit

Cu5FeS4

**

10.

Cerusyt

PbCO3

*W

11.

Chalkopiryt

CuFeS2

***

12.

Chalkozyn

Cu2S

**

13.

Chryzokola

Cu2-x(Al,Fe3+)xH2-x Si2O5(OH)4·nH2O

****W

14.

Clausthalit

PbSe

*M

15.

Cosalit

Pb2Bi2S5

M

16.

Cynober

HgS

M

17.

Emplektyt

CuBiS2

M

18.

Fluoryt

CaF2

*****

19.

Foumarieryt

Pb(UO2)4O3(OH)4·4H2O

**W

20.

Galena

PbS

**

21.

Goethyt

a-FeOOH

*W

22.

Hematyt

Fe2O3

***

23.

Kalcyt

CaCO3

****

24.

Kasyteryt

SnO2

M

25.

Klockmannit

CuSe

M

26.

Kowelin

CuS

*W

27.

Kwarc

SiO2

*****

28.

Kwarc – ametyst

SiO2

****

29.

Magnetyt

Fe2+Fe3+2O4

****

30.

Malachit

Cu2CO3(OH)2

**W

31.

Metatorbernit

Cu(UO2)2(PO4)2·8H2O

MW

32.

Miargyryt

AgSbS2

M

33.

Naumannit

AgSe2

M

34.

Pirotyn

Fe1-xS x=0-0,17

M

35.

Piryt

FeS2

**

36.

Sfaleryt

(Zn,Fe)S

*

37.

Sharpit

Ca(UO2)6(CO3)5(OH)4·6H2O

MW

38.

Srebro rodzime

Ag

M

39.

Stromeyeryt

AgCuS

M

40.

Tetraedryt

(Cu,Fe)12Sb4S13

*M

41.

Tiemannit

HgSe

*M

42.

Torbernit

Cu(UO2)2(PO4)2·8-12H2O

**W

43.

Umangit

Cu3Se2

M

44.

Uraninit

UO2

**

45.

Uranofan

Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O

**W

46.

Złoto rodzime

Au

M

47.

Andradyt (granat)

Ca3Fe2(SiO4)3

**

48.

Diopsyd (piroksen)

CaMg(Si2O6)

**

49.

Epidot

Ca2Al2(Fe3+,Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH)

***

50.

Eskebornit

CuFeSe2

M

51.

Eukairyt

AgCuSe

M

52.

Ferrohornblenda (amfibol)

Ca2[(Fe2+,Mg)4Al](Si7Al)O22(OH)2

***

53.

Grafit

C

**

54.

Grossular (granat)

Ca3Al2(SiO4)3

***

55.

Hemimorfit

Zn4Si2O7(OH)·2H2O

**

56.

Kasolit

Pb(UO2)SiO4·H2O

*MW

57.

Mottramit

Pb(Cu,Zn)(VO4)(OH)

**

58.

Selen

Se

*MW

59.

Tytanit

CaTiSiO4O

*M

60.

Wittichenit

Cu3BiS3

M

61.

Wollastonit

CaSiO3

**

POLECAMY: Międzynarodowe mistrzostwa w poszukiwaniu minerałów Podziemna trasa turystyczna Nietoperze Doliny Kleśnicy
Copyright © 2011 All Rights Reserved MUZEUM ZIEMI KLETNO KONTAKT